Sự khiện bùng nổ, siêu khuyến mại cho khách hàng từ ngày 22 – 30/4/2021

free ship

Chương Trình siêu khuyến mại Từ ngày 22-30/4/2021

Miễn phí vận chuyển - Di Động Thông Minh

Đối với đại lý: miễn phí vận chuyển và quy đổi 5% giá trị đơn hàng ra sản phẩm để tặng kèm đại lý
Đối với khách lẻ:
Với khách hàng nhận hàng thanh toán thì miễn phí vận chuyển.
Với khách hàng THANH TOÁN TRƯỚC 100% ( đặt cọc không áp dụng) sẽ miễn phí vận chuyển VÀ có chương trình:
+Với đơn hàng dưới 10tr/1 đơn giảm 5% giá trị tiền hàng cho khách hoặc quy đổi 8% giá trị đơn hàng ra sản phẩm để tặng cho khách lẻ .
+Với đơn hàng trên 10tr/1 đơn ,giảm 3% giá trị tiền hàng hoặc quy đổi 5% giá trị đơn hàng ra sản phẩm để tặng cho khách lẻ .
Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm có thể liên hệ nhanh tới số :  0858058889.

Trả lời