LZ8V-3P- TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI 1 BƠM, 8 VAN, 3 PHA

5.790.000