LZ12V-3P- TỦ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 1 BƠM 3 PHA 12 VAN ĐIỆN TỪ

7.590.000