Vattutuoi Trang thiết bị thông minh chuyên cung cấp các sản phẩm điều khiển từ xa sử dụng SIM, các thiết bị tưới tiêu 1 đầu ra , các cổng ra độc lập , 1 bơm nhiều van từ tối đa lên tới 12 van. Vattutuoi cung cung cấp các tủ điều khiển lắp sẵn cho các bộ điều khiển công suất lớn tủ lắp đặt dễ dàng , tiện lợi dễ dùng.

 Các thiết bị điều khiển từ xa thông minh đều do công ty LAZICO nghiên cứu và sản suất tất cà các linh kiện đều chính hãng đảm bảo an toàn, phù hợp với người Việt Nam.

 

Ảnh sản phẩm thiết bị thông minh
Ảnh sản phẩm thiết bị thông minh